Kies de taal:
Het cijfer 9
Voor de schrijfwijze van dit 'Arabische' cijfer in het verleden, kies hieronder:
 

 

          

            Zoeken in een bepaalde periode:

            vanaf het jaar:          tot en met:              (niets invullen geeft alle voorbeelden van dit 'Arabische' cijfer)