Terug naar
ZOEKPAGINA (home)
Tijdelijk verlaten,
onze plek in het Stadhuis
Cijfers nu in vijf talen te vinden Monumentencommissie vanaf 1928 Wat is dat?
Waar is dat?
   
Nieuws"Plaatje & praatje":  bekijk de 25 nieuwste.

In verband met de privacywetgeving zijn de tellers in mei 2018 verwijderd.
TERUG
naar
vorige
scherm

Fijn dat u er weer bent!

Ja, het klopt, wij waren er zo'n twee weken niet voor u. Dat spijt ons zeer. Vandaag, 19 maart 2019, zijn we weer in de lucht. Gelukkig hebt u de moed niet opgegeven en nu hebt u ons weer gevonden. Blijkens vele klachten werden we gemist. Hoewel dat laat zien dat we kennelijk nuttig werk verrichten, vonden we het helemááál niet leuk dat er administratief rond onze betalingen zoveel mis gegaan was, dat wij gestraft werden voor fouten die wij niet gemaakt hadden. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
Het is voor ons wel een aanleiding om te werken aan een noodoplossing voor dit soort problemen. En het is ook een stimulans om de archivering van onze website serieus te nemen: ook in de toekomst is onze ontsluiting van elders moeilijk vindbare informatie onmisbaar. Dat geldt zeker voor al de teksten en afbeeldingen die helemaal nergens anders te vinden zijn.


Het verhaal van een grachtenpand en een slop

Dat de bewoners van een monumentaal pand de geschiedenis ervan uitpluizen komt wel meer voor, maar zo grondig als dat aangepakt is voor Kromme Nieuwegracht 86, is uitzonderlijk. Het is prijzenswaardig dat de Werkgroep Historisch Onderzoek van Het Utrechts Monumentenfonds aan de bewoner van dat grachtenpand, Jan Bos, de ruimte gegeven heeft om het verhaal als een nummer van de prachtige reeks 'Steengoed' te publiceren: "Aan de zuidzijde van Nieuwe Gracht tegenover Paushuisinge". Nu kan iedereen meegenieten van zijn zoektocht, terug in de tijd tot in de middeleeuwen. De kwaliteit van het goed gedocumenteerde en daarmee wetenschappelijk verantwoorde document is mede te danken aan de hulp van vaklieden, niet in de laatste plaats Martin de Bruijn, de historicus die de relevante middeleeuwse archiefstukken transcribeerde. Niet alleen over Kromme Nieuwegracht 86 is nu veel meer bekend (en toegankelijk), ook over aangrenzende panden weten we nu heel wat meer.
Tegenwoordig is er veel belangstelling voor sloppen en stegen, maar grondig onderzoek naar het ontstaan van zo'n slop is zeldzaam. De percelen rond de hoek van de Kromme Nieuwegracht en de Nieuwegracht hebben in de loop der tijden nogal wat met elkaar te maken gehad. Daarbij speelt het achterom dat oorspronkelijk bij Kromme Nieuwegracht 86 hoorde, een interessante rol. Het werd verkocht en ging panden aan de Nieuwegracht bedienen. Zoals wel vaker werden er op gegeven moment kleine woningen aan gebouwd, bereikbaar door het poortje, links in de gevel van Herenstraat 24. Als je dat weet, snap je waarom die straat daar wat huisnummers mist.
Documentatie.org wilde in dit geval niet alleen een literatuurvermelding geven bij het grachtenpand, maar ook de Herenstraat en het slop recht doen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de Herenstraat nu de 31e straat is, waarvan een pagina met de gevelwand, even en oneven, een aanklikbare 'pasfoto' van ieder pand toont. Dat is nog altijd de meest toegankelijke zoekmethode om bij een pand te komen, wanneer je het huisnummer niet precies weet.


Monumentenzorg anno 1928

België was ons vóór, Gent had al een monumentencommissie in 1821. In Nederland was de monumentencommissie van Utrecht niet de eerste, maar toch wel een vroege. De verslagen van de eerste tien jaar, van 1928 tot en met 1937, doken enige tijd geleden op en zijn nu in hun geheel als PDF te lezen op Documentatie.org. Op 24-04-2018 zijn ze door de (de facto) laatste secretaris van deze in 1992 opgeheven commissie overgedragen aan Het Utrecht Archief. De opheffing was het gevolg van de integratie van Monumenten- en Welstandscommissie. Hun adviezen botsten te vaak.
Architecten zijn van nature veelal gericht op verandering, monumentenzorgers op behoud. Al in de eerste tien jaren kwamen dergelijke botsingen ook binnen de Monumentencommissie voor, culminerend in het vertrek van een prominent lid. Deze monumentale rel is nu te vinden door, via de literatuurlijsten per jaar, de verslagen te lezen. Maar het verhaal van de omstreden winkelpui is ook direct te vinden - met de bijbehorende foto's - bij Oudegracht 262.


UDS van Stadhuis naar 'tijdelijk' en weer naar Stadhuis

Pas twee en een half jaar geleden verhuisde het UDS van het Pandhuis naar het het echte Stadhuis. Toen was nog niet voorzien dat er weer een renovatie van het eeuwenoude complex zou komen. Wat begon als een simpel plan om het Stadhuis 'milieuvriendelijker' te maken, is uitgegroeid tot een operatie die de tijdelijke herhuisvesting van alle bewoners noodzakelijk maakt. De verhuizing werd vanuit het UDS gecoördineerd door Jos de Grood, vanuit de gemeente door Erwin Hebels en Chainoel Akamanatkhan. De mensen die het meeste werk verricht hebben waren uiteraard de echte verhuizers van Mondial Movers. Voor allen: niets dan lof!
Het UDS is bij deze verhuizing, net als bij de vorige, weer een koploper (net als bij de automatisering). We zijn dan ook op 9 mei 2018 naar de Koploperstraat verhuisd, tijdelijk.


Virtueel

Koploper op het gebied van de automatisering? Ja zeker, het archiveren van belangrijke websites wordt door menige instantie als noodzakelijk gezien. Maar hoe dat kan, zonder dat zo'n site al zijn interne links verliest, dat is niet algemeen bekend. Onze vrijwilliger Hagen Patzke heeft voor Documentatie.org een 'VM' gemaakt: een virtuele machine. Dat is een manier van archiveren waarbij de hele functionaliteit bewaard blijft. Met uitzondering van de externe links, want de Virtuele Machine heeft geen verbinding met internet nodig. Alle aansturingsprogramma's zitten er 'ingeblikt' in. Het grootste probleem is daarmee opgelost: het feit dat de aansturingsprogramma's met hun tijd meegaan en dan niet meer met de oude data om kunnen gaan. Het ontsluiten van de Virtuele Machine gebeurt door een klein programma dat veel gebruikt wordt, waardoor altijd een nieuwe versie daarvan beschikbaar zal zijn.
Dus wanneer een archief Documentatie.org zo bewaart, kan de Virtuele Machine over 25 jaar nog steeds gebruikt worden alsof het het jaar van het 'inblikken' is, bijvoorbeeld 2018.
Alle kennis die opgeslagen ligt in de foto's van bijvoorbeeld het panorama vanaf de Dom in 1870 - aanklikbaar in Documentatie.org - is dan nog steeds met één klik van de muis oproepbaar.


Scegli la tua lingua

Scegli la tua lingua: kies je taal! Veel van de informatie uit Documentatie.org is niet alleen voor het Nederlandstalige gebied van belang. In hoge mate geldt dit voor de cijferdatabase, de schrijfwijze van cijfers in het verleden wordt daarin getoond met voorbeelden uit vele landen. Sinds 5 mei 2018 is deze unieke zoekmachine volledig in vijf talen uitgevoerd. Hagen en Margaret Patzke verzorgden de Duitse en de Engelse versie, Jeroen Westerman de Franse en de Italiaanse.


T. bonte pereds huys

De twee prioriteiten van het UDS zijn de bouwhistorie en de oude stad van Utrecht. Hoe die in één tekening samen kunnen komen, toont "Het Bonte Paard", een rond 1670 gesloopt pand aan de Voorstraat in Utrecht.
Voor de ene gebruiker van de site is de aanklikbare versie met bouwkundige termen van belang ('spiltrap'), voor de andere de topografische ontsluiting van het korte straatje ('Kleine Slachtstraat 3').