ZOEKPAGINA Documentatie.org
 eigen-wijze zoekmachine voor de cultuurhistorie copyright &
disclaimer
Dit is een hulppagina: wat u zoekt staat in de alfabetische lijst hieronder.
Scroll erheen en klik het trefwoord aan,
of typ uw vraag in de zoekbalk helemaal onderaan (of op de zoekpagina):

     
  <<Vorige trefwoordenlijst
      -   Utrecht - Domplein 16 - gesloopt 1936 - oud adres
      -   Utrecht - Domplein 16 - uitgang op Vismarkt
      -   Utrecht - Domplein 17
      -   Utrecht - Domplein 17 - gesloopt 1936 - oud adres
      -   Utrecht - Domplein 17 - middeleeuws achterhuis
      -   Utrecht - Domplein 18 - gesloopt 1938
      -   Utrecht - Domplein 18 - nieuw adres
      -   Utrecht - Domplein 19 - gesloopt 1938
      -   Utrecht - Domplein 20
      -   Utrecht - Domplein 21
      -   Utrecht - Domplein 21 - carillon
      -   Utrecht - Domplein 21, Claustraal huis naast-
      -   Utrecht - Domplein 21 e.o.
      -   Utrecht - Domplein 21 - Egmondkapel
      -   Utrecht - Domplein 21 - klokken
      -   Utrecht - Domplein 21 - Michaelskapel
      -   Utrecht - Domplein 21 - restauratie
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 1 (naar noorden)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 2 (naar noordoosten)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 3 (naar oosten)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 4 (naar zuidoosten)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 5 (naar zuiden)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 6 (naar zuidwesten)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 7 (naar westen)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uitzicht 8 (naar noordwesten)
      -   Utrecht - Domplein 21 - uurwerk
      -   Utrecht - Domplein 21A
      -   Utrecht - Domplein 21A - gesloopt 1540
      -   Utrecht - Domplein 21A - gesloopt 1927
      -   Utrecht - Domplein 21A - traptoren
      -   Utrecht - Domplein 21A - urinoir
      -   Utrecht - Domplein 22
      -   Utrecht - Domplein 23
      -   Utrecht - Domplein 24
      -   Utrecht - Domplein 25
      -   Utrecht - Domplein 26
      -   Utrecht - Domplein 27
      -   Utrecht - Domplein 28
      -   Utrecht - Domplein 29
      -   Utrecht - Domplein 29 - Aula van de Universiteit
      -   Utrecht - Domplein 29 - Kapittelzaal
      -   Utrecht - Domplein 29 - middelste claustraal huis
      -   Utrecht - Domplein 29 - oostelijk claustraal huis
      -   Utrecht - Domplein 29 - westelijk claustraal huis
      -   Utrecht - Domplein 30
      -   Utrecht - Domplein 30 - beeld Jan van den Doem
      -   Utrecht - Domplein 30 - beeld monnik
      -   Utrecht - Domplein 30 - tracering (met) touw
      -   Utrecht - Domplein 31
      -   Utrecht - Domplein 31 - bronzen deur
      -   Utrecht - Domplein 31 - citypastoraat
      -   Utrecht - Domplein 31 - Domcantorij
      -   Utrecht - Domplein 31 - graf
      -   Utrecht - Domplein 31 - graf keizer Hendrik de 5e
      -   Utrecht - Domplein 31 - graf keizer Koenraad de 2e
      -   Utrecht - Domplein 31 - graven keizer Koenraad de 2e en keizer Hendrik de 5e
      -   Utrecht - Domplein 31 - Heilig Graf
      -   Utrecht - Domplein 31 - orgel
      -   Utrecht - Domplein 31 - schip Dom
      -   Utrecht - Domplein 31 - schip Dom - constructie 2004
      -   Utrecht - Domplein 31 - schip Dom - dubbele wenteltrap
      -   Utrecht - Domplein 31 - theehuis
      -   Utrecht - Domplein 31 - uitzicht
      -   Utrecht - Domplein 32 - nieuwbouw 2013
      -   Utrecht - Domplein - ABVA, kantoor
      -   Utrecht - Domplein - Academiegebouw
      -   Utrecht - Domplein - Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Utrecht, kantoor
      -   Utrecht - Domplein - beeld Bevrijding
      -   Utrecht - Domplein - Bevrijdingsmonument
      -   Utrecht - Domplein - boekdrukkerij Kemink
      -   Utrecht - Domplein - brasserie Domplein
      -   Utrecht - Domplein - cabaret La Gaité
      -   Utrecht - Domplein - cabaret La Gaîté
      -   Utrecht - Domplein - café (De) Dombar van P. van Merkesteijn, horeca
      -   Utrecht - Domplein - café-restaurant Lofen
      -   Utrecht - Domplein - café-restaurant Walden
      -   Utrecht - Domplein - café-restaurant (Het) Weeshuis
      -   Utrecht - Domplein - camera regine
      -   Utrecht - Domplein - Casa d'Espagna
      -   Utrecht - Domplein - Consistorie (van de) Bisschoppelijke Officiaal
      -   Utrecht - Domplein - dienstgebouw (der) Ned. Herv. Gemeente
      -   Utrecht - Domplein - dienstgebouw (der) Nederlandsch Hervormde Gemeente
      -   Utrecht - Domplein - dienstgebouw (van de) Nederlandse Hervormde Gemeente
      -   Utrecht - Domplein - DOMunder
      -   Utrecht - Domplein - (De) Drie Steenhuizen van de Dom
      -   Utrecht - Domplein - Evangelisch-Luthersch Wees-, Oudemannen- en vrouwenhuis
      -   Utrecht - Domplein - Evangelisch-Luthersch Weeshuis
      -   Utrecht - Domplein - fietsenmaker
      -   Utrecht - Domplein - fietsenstalling
      -   Utrecht - Domplein - fietsenwinkel
      -   Utrecht - Domplein - Flora's Hof
      -   Utrecht - Domplein - Fumée en Gerlings, advocaten en procureurs, kantoor
      -   Utrecht - Domplein - Gemeentelijke Muziek- en Dansschool
      -   Utrecht - Domplein - Gemeentelijke Muziekschool
      -   Utrecht - Domplein - Heilige Kruiskapel
      -   Utrecht - Domplein - Heilig-Kruiskapel
      -   Utrecht - Domplein - Hervormde Burgerschool
      -   Utrecht - Domplein - horeca, cabaret (De) Geit
      -   Utrecht - Domplein - horeca, cabaret Luxor
      -   Utrecht - Domplein - huis (De) Rode Poort
      -   Utrecht - Domplein - Instituto Cervantes
      -   Utrecht - Domplein - keizerlijk paleis
      -   Utrecht - Domplein - keizerlijke palts
      -   Utrecht - Domplein - keizerlijke paltz
      -   Utrecht - Domplein - Klein Kapittelhuis van de Dom
      -   Utrecht - Domplein - koffiehuis (Het) Metalen Kruis
      -   Utrecht - Domplein - lunchroom Pieterson
      -   Utrecht - Domplein - Luthersch Weeshuis
      -   Utrecht - Domplein - Maartenshofje
      -   Utrecht - Domplein - makelaardij Roodvoets, kantoor
      -   Utrecht - Domplein - middelste Steenhuis van de Dom t.p.v. Lofen
      -   Utrecht - Domplein - Munsterkerkhof
      -   Utrecht - Domplein - nachtclub La Gaité
      -   Utrecht - Domplein - Nieuw Hollandsch Koffiehuis
      -   Utrecht - Domplein - noordelijk Steenhuis van de Dom t.p.v. Lofen
      -   Utrecht - Domplein - ontvanggebouw (van de) Domtoren
      -   Utrecht - Domplein - ontvangstgebouw (van de) Domtoren
      -   Utrecht - Domplein - oude Academiegebouw
      -   Utrecht - Domplein - Oud-Munster
      -   Utrecht - Domplein - Oud-Munsterkerkhof
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 217
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 218
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 219
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 220
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 221
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 222
      -   Utrecht - Domplein - pand wijk F, nr 223
      -   Utrecht - Domplein - quator domus lapidee
      -   Utrecht - Domplein - Rechthuis (van de) Bisschoppelijk Officiaal
      -   Utrecht - Domplein - restaurant Asia de Cuba
      -   Utrecht - Domplein - restaurant Marcus
      -   Utrecht - Domplein - Rondom
      -   Utrecht - Domplein - Runesteen
      -   Utrecht - Domplein - rijwielhandel
      -   Utrecht - Domplein - rijwielstalling
      -   Utrecht - Domplein - sinte Maartens toorn
      -   Utrecht - Domplein - Sint-Maartenstoren
      -   Utrecht - Domplein - Sint-Salvator
      -   Utrecht - Domplein - Sint-Thomaskapel
      -   Utrecht - Domplein - Skodagarage Vredendaal
      -   Utrecht - Domplein - Soepkapel
      -   Utrecht - Domplein - Soup kapel
      -   Utrecht - Domplein - Spaans Huis
      -   Utrecht - Domplein - studentensociëteit corps PHRM
      -   Utrecht - Domplein - studentensociëteit Unitas
      -   Utrecht - Domplein - turris sancti Martini
      -   Utrecht - Domplein - Universiteitsgebouw
      -   Utrecht - Domplein - Verzetsbeeld
      -   Utrecht - Domplein - (De) Vier Steenhuizen van de Dom
      -   Utrecht - Domplein - winkel, Kunsthandel Meijer
      -   Utrecht - Domplein - winkel, Van Dal, herenmode
      -   Utrecht - Domplein - woonhuis Ram
      -   Utrecht - Domplein - zinte Martiinstoorn
      -   Utrecht - Domplein - zuidelijk Steenhuis van de Dom t.p.v. Lofen
      -   Utrecht - Domsteeg
      -   Utrecht - Domsteeg - Kleine Bisschopshof
      -   Utrecht - Domstraat
      -   Utrecht - Domstraat - huisnummering
      -   Utrecht - Domstraat - opgraving 1980a
      -   Utrecht - Domstraat - straatnaam
      -   Utrecht - Domstraat 1
      -   Utrecht - Domstraat 2
      -   Utrecht - Domstraat 3
      -   Utrecht - Domstraat 4
      -   Utrecht - Domstraat 5
      -   Utrecht - Domstraat 6
      -   Utrecht - Domstraat 6 - gesloopt 1877
      -   Utrecht - Domstraat 7
      -   Utrecht - Domstraat 8 (oud adres)
      -   Utrecht - Domstraat 8 - gesloopt 1879
      -   Utrecht - Domstraat 9
      -   Utrecht - Domstraat 11
      -   Utrecht - Domstraat 13
      -   Utrecht - Domstraat 15
      -   Utrecht - Domstraat 15, stalhouderij achter-
      -   Utrecht - Domstraat 17
      -   Utrecht - Domstraat 19
      -   Utrecht - Domstraat 21
      -   Utrecht - Domstraat 23
      -   Utrecht - Domstraat 25
      -   Utrecht - Domstraat 27
      -   Utrecht - Domstraat 29
      -   Utrecht - Domstraat 31
      -   Utrecht - Domstraat 50
      -   Utrecht - Domstraat 52
      -   Utrecht - Domstraat 54
      -   Utrecht - Domstraat 56
      -   Utrecht - Domstraat - Amsterdamsch Wisselkantoor
      -   Utrecht - Domstraat - Amsterdamsche Bank, kantoor
      -   Utrecht - Domstraat - Amsterdamse Bank, kantoor
      -   Utrecht - Domstraat - bloemenmagazijn Flora
      -   Utrecht - Domstraat - bureau Gemeenteontvanger
      -   Utrecht - Domstraat - garage, Excelsior, bedrijf
      -   Utrecht - Domstraat - Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst
      -   Utrecht - Domstraat - Gemeentelijke Kredietbank
      -   Utrecht - Domstraat - hotel Dom
      -   Utrecht - Domstraat - huis De Beaufort
      -   Utrecht - Domstraat - restaurant Podium onder de Dom, horeca
      -   Utrecht - Domstraat - stalhouderij Schoonhoven-Buitendijk
      -   Utrecht - Domstraat - winkel, Bij den Dom, interieurinrichting
      -   Utrecht - Domstraat - winkel, Kunsthandel Meijer
      -   Utrecht - Domtoren
      -   Utrecht - Domtoren - uitzicht 1870
      -   Utrecht - Domtrans
      -   Utrecht - Donckere Gaerd
      -   Utrecht - Donckerstraat
      -   Utrecht - Donckerstraete
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersplein 49
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat - Ooglijdersgasthuis
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 1
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 4
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 5
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 6
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 8
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 10
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 11
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 12
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 13
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 14
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 15
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 16
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 17
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 24
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 25
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 26
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 27
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 28
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 29
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 30
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 32
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 33
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 34
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 35
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 36
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 37
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 38
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 39
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 40
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 41
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 42
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 43
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 44
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 45
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 46
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 47
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 48
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 49
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 50
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 51
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 52
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 53
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 54
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 55
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 56
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 57
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 58
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 59
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 60
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 61
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 62
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 63
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 64
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 65
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 66
      -   Utrecht - (F.C.) Dondersstraat 68
      -   Utrecht - Donkere Gaard
      -   Utrecht - Donkere Gaard - huisnummering
      -   Utrecht - Donkere Gaard - straatnaam
      -   Utrecht - Donkere Gaard - trottoir
      -   Utrecht - Donkere Gaard - zonder bekend huisnr. - 1928a
      -   Utrecht - Donkere Gaard 1
      -   Utrecht - Donkere Gaard 2
      -   Utrecht - Donkere Gaard 3
      -   Utrecht - Donkere Gaard 4
      -   Utrecht - Donkere Gaard 5 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkere Gaard 6
      -   Utrecht - Donkere Gaard 7
      -   Utrecht - Donkere Gaard 8
      -   Utrecht - Donkere Gaard 9 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkere Gaard 9 (vervallen adres) - overbouwde werf
      -   Utrecht - Donkere Gaard 11
      -   Utrecht - Donkere Gaard 11 - linkerpand
      -   Utrecht - Donkere Gaard 11 - rechterpand
      -   Utrecht - Donkere Gaard 13
      -   Utrecht - Donkere Gaard 15 - gesloopt
      -   Utrecht - Donkere Gaard - Anne en Max, bed and breakfast
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café Bartje, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café Heen en Weer, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café Orloff, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café (De) Twijfelaar, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café (De) Vingerhoed, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - café ('t) Vosje, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - cafetaria (A. van) Gaalen, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - dierenwinkel, (De) Natuurvriend
      -   Utrecht - Donkere Gaard - Flora's Hof
      -   Utrecht - Donkere Gaard - Hostess Diensten ASA, alg. studenten arbeidsverl.
      -   Utrecht - Donkere Gaard - huis (De) Turcois Ringh
      -   Utrecht - Donkere Gaard - huis (De) Turkoois Ring
      -   Utrecht - Donkere Gaard - huis (De) Turquoise Ring
      -   Utrecht - Donkere Gaard - lunchcafé Anne en Max, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - makelaardij Roodvoets, kantoor
      -   Utrecht - Donkere Gaard - restaurant (Het) Leuke zusje, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - snackbar, (De) Baron, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - Talud 9, koffie en wijn, lunchroom, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - Talud9, koffie en wijn, lunchroom, horeca
      -   Utrecht - Donkere Gaard - uitzendbureau, Hostess Diensten ASA, kantoor
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, (Pam van der) Berg, slagerij
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, Camphuys, sigarenmagazijn
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, Cell Block, sportartikelen
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, dierenspeciaalzaak van (H.) Oostveen
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, (H.F.) Jorritsma, herenkleding
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, (H.F.) Jurritsma, herenkleding
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, Lily Conemans, dameskleding
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, (De) Natuurvriend, dierenspeciaalzaak
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, Nienke en Bijtje, dameskleding
      -   Utrecht - Donkere Gaard - winkel, Weenink, kruidenier
      -   Utrecht - (Het) Donkere Gat
      -   Utrecht - Donkere Gat
      -   Utrecht - Donkeregaard
      -   Utrecht - Donkeregaard 1
      -   Utrecht - Donkeregaard 2
      -   Utrecht - Donkeregaard 3
      -   Utrecht - Donkeregaard 4
      -   Utrecht - Donkeregaard 5
      -   Utrecht - Donkeregaard 6
      -   Utrecht - Donkeregaard 7
      -   Utrecht - Donkeregaard 8
      -   Utrecht - Donkeregaard 9
      -   Utrecht - Donkeregaard 11
      -   Utrecht - Donkeregaard 13
      -   Utrecht - Donkerstraat
      -   Utrecht - Donkerstraat e.o. - bouwblok Zoudenbalch
      -   Utrecht - Donkerstraat - Huis Zoudenbalch
      -   Utrecht - Donkerstraat - huisnummering
      -   Utrecht - Donkerstraat - R.K. Par. Armbestuur, bureau
      -   Utrecht - Donkerstraat - straatnaam
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel en werkplaats, Kraak en Maak, meubels, leren tassen, typemachines
      -   Utrecht - Donkerstraat 1 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 2
      -   Utrecht - Donkerstraat 3 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 4
      -   Utrecht - Donkerstraat 4 - gesloopt 1888
      -   Utrecht - Donkerstraat 5 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 6 - gat
      -   Utrecht - Donkerstraat 6 - gesloopt
      -   Utrecht - Donkerstraat 6 - nieuwbouw 1996
      -   Utrecht - Donkerstraat 7 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 8
      -   Utrecht - Donkerstraat 9
      -   Utrecht - Donkerstraat 9 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 10
      -   Utrecht - Donkerstraat 11 (vervallen adres)
      -   Utrecht - Donkerstraat 12
      -   Utrecht - Donkerstraat 13
      -   Utrecht - Donkerstraat 14
      -   Utrecht - Donkerstraat 15
      -   Utrecht - Donkerstraat 15 - bovendeurstuk
      -   Utrecht - Donkerstraat 15 - pand achter nr 13
      -   Utrecht - Donkerstraat 15 - schouw
      -   Utrecht - Donkerstraat 16
      -   Utrecht - Donkerstraat 17
      -   Utrecht - Donkerstraat 18
      -   Utrecht - Donkerstraat 19
      -   Utrecht - Donkerstraat 19 - gesloopt 1892
      -   Utrecht - Donkerstraat 20
      -   Utrecht - Donkerstraat 21
      -   Utrecht - Donkerstraat 22
      -   Utrecht - Donkerstraat 23
      -   Utrecht - Donkerstraat 24
      -   Utrecht - Donkerstraat 25
      -   Utrecht - Donkerstraat 26
      -   Utrecht - Donkerstraat 27
      -   Utrecht - Donkerstraat - Algemene Expeditie Onderneming Van Gend en Loos, afdeling Incasso
      -   Utrecht - Donkerstraat - arbeidersvakvereniging (De) Nijverheid voor Fabrieks- en handnijverheid
      -   Utrecht - Donkerstraat - bordeel
      -   Utrecht - Donkerstraat - bordeel van Nieuwenhuizen, Hendrika-
      -   Utrecht - Donkerstraat - Evert Zoudenbalchhuis
      -   Utrecht - Donkerstraat - horeca, cabaret Chantilly
      -   Utrecht - Donkerstraat - horeca, cabaret Modern
      -   Utrecht - Donkerstraat - horeca, Café-, Concert- en Feestgebouw Modern
      -   Utrecht - Donkerstraat - prostitutie
      -   Utrecht - Donkerstraat - R.K. burgerschool
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, (A. van) Beek, slagerij-vlees voor de hond
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, boetiek Lily en Terry Conemans, kleding
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Happy Heart Candles, kaarsen
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Klein Lunenburgh, (M.M.) Smulders, antiekhandel
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, kruideniers- en snoepwinkel van Tante Alie
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Maker Point, 3D-printers
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, (D. van) Opijnen, aardappelhandel
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Ruuds Waskit, Ruud Snel, kaarsenwinkel
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Vermeulen, M.-, automatiek
      -   Utrecht - Donkerstraat - winkel, Vermeulen, Piet-, groente- en fruithandel
      -   Utrecht - Doornstraat 1
      -   Utrecht - Doornstraat 3
      -   Utrecht - Doornstraat 5
      -   Utrecht - Doornstraat 5A
      -   Utrecht - Doornstraat - bouwplan 1884a
      -   Utrecht - Doornstraat - zonder bekend huisnr. - 1882a
      -   Utrecht - Doornstraat - zonder bekend huisnr. - 1884a
      -   Utrecht - Dorstige Harthof
      -   Utrecht - Dorstige Harthof e.o. - opgraving 1983
      -   Utrecht - Dorstige Harthof - huisnummering
      -   Utrecht - Dorstige Harthof 2 - nieuwbouw
      -   Utrecht - Dorstige Harthof - bouwplan 1982
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - huisnummering
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - straatnaam
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - vrijwoningen (van de) Eleëmosynae van Oudmunster
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - zonder bekend huisnr. - 1928a
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 1
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 1C
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 2
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 2 - gesloopt 1905
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 3 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 3 - nieuwbouw
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 4 - gesloopt 1905
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 5 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 5 - nieuwbouw
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 6 - gesloopt 1905
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 7 - gesloopt 1904
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 7 - gesloopt 1983
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 7 - nieuwbouw
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 8
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 8 - gesloopt 1903
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 9 - gesloopt 1904
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 9 - gesloopt 1983
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 10
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 10 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 11 - gesloopt 1904
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 12
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 13
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 14
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 15
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 16
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 17
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 18 e.v. - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 18 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 19 e.v. - Dorstige Harthof
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 19 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 20 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 21 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 21 - nieuw adres
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 21 - schuilkerk
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 22 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 23 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 24 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 25 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 26 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 27 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 28 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 29 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 29 - nieuw adres
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 30 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 31 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 32 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 33 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 34 - nieuwbouw 1990
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 35 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 37 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 39 - gesloopt 1965
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 40 - nieuw adres
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 41 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 43 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg 45 - gesloopt
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - bedrijf, Stili Novi, uitgeverij
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - Onze-Lieve-Vrouwestatie
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - pakhuis van Comité voor Werkverschaffing
      -   Utrecht - Dorstige Hartsteeg - pand Wijk A, nr 465
      -   Utrecht - Dorstige Hertsteeg
      -   Utrecht - Draaiweg
      -   Utrecht - Draaiweg - molen (Het) Schaap
      -   Utrecht - Draaiweg - Openbare Lagere School
      -   Utrecht - Draaiweg - Sint-Josephkerk
      -   Utrecht - Draaiweg - Sint-Jozefkerk
      -   Utrecht - Draaiweg 1
      -   Utrecht - Draaiweg 5
      -   Utrecht - Draaiweg 11
      -   Utrecht - Draaiweg 13
      -   Utrecht - Draaiweg 14
      -   Utrecht - Draaiweg 15
      -   Utrecht - Draaiweg 17
      -   Utrecht - Draaiweg 19
      -   Utrecht - Draaiweg 21
      -   Utrecht - Draaiweg 23
      -   Utrecht - Draaiweg 25
      -   Utrecht - Draaiweg 27
      -   Utrecht - Draaiweg 29
      -   Utrecht - Draaiweg 31
      -   Utrecht - Draaiweg 33
      -   Utrecht - Draaiweg 35
      -   Utrecht - Draaiweg 37
      -   Utrecht - Draaiweg 39
      -   Utrecht - Draaiweg 41
      -   Utrecht - Draaiweg 42
      -   Utrecht - Draaiweg 43
      -   Utrecht - Draaiweg 44
      -   Utrecht - Draaiweg 45
      -   Utrecht - Draaiweg 47
      -   Utrecht - Draaiweg 49
     Volgende trefwoordenlijst

Niet gevonden? Type uw vraag hieronder (zonder zoektekens zoals: "", AND, +)
         
naar SITEMAP
17-01-2020