Tips bij het zoeken
in de Referentie-ObjectenBank

Deze zoekpagina is voorlopig bedoeld voor INTERN GEBRUIK. De reden is dat het zoeken in de database gebeurt op basis van zoektermen, die voor een buitenstaander niet steeds voor de hand liggen.
Bovendien gaat het hier om een experimentele database, waarin nog weinig informatie opgenomen is.
Wel wordt de database op diverse plaatsen in het UDS zo gebruikt dat de buitenstaander alleen de RESULTATEN te zien krijgt. De zoekpagina wordt dan door een voorgeprogrammeerde link aangestuurd.
Voor wie het zoeken toch zelf wil proberen, enkele tips.

- Kijk ook bij de 'helpfunctie' per zoekkader hierboven: het gebruik verschilt.

- De Referentie-ObjectenBank is nog in ontwikkeling.
Deze databank is een hulpmiddel bij de zoekpagina van Documentatie.org en in principe bedoeld voor intern gebruik (de aansturing gebeurt meestal via links in de gewone site).

De eerste reden is dat het invullen van de zoektermen (nu nog) sterk afwijkt van die van de gewone site en van wat men op internet gewend is.
Spieken helpt: na iedere zoekactie is de inhoud van de database te zien (dus hoe alles ingevuld is). Let wel: dit is aan verandering onderhevig.

De tweede reden is dat dit deel van het project nog zo jong is, dat hiervoor nog geen begrippenlijst is opgesteld. Trefwoorden uit Documentatie.org zijn het uitgangspunt.
De derde reden is dat op enkele onderwerpen na de database min of meer 'at random' gevuld is om deze uit te proberen. Twee voorbeelden, die wel al goed uitgewerkt zijn:
- Sleutelstuk,
- Jaartal.
Deze moeten ingevuld worden in de rubriek 'soort object'.
Een goed voorbeeld van de (nog) niet voor het publiek bedoelde opzet: om alle jaartallen te vinden moet niets ingevuld worden in de rubriek 'jaartal', maar moet het woord 'jaartal' ingevuld worden bij 'soort object'!

- Wanneer op een thumbnail bij de resultaten staat 'externe link', dan opent deze in een nieuw scherm (zoals steeds in Documentatie.org). Om verder te werken: wegklikken dus.

      TERUG naar zoekpagina