Tips bij het zoeken
op PERIODE

- Kijk ook bij de algemene 'ZOEKTIPS' onderaan de zoekpagina.

- Vul als jaartallen getallen van vier cijfers in.
Dat betekent vr het jaar 1000 voorloopnullen plaatsen.

- Bij zoeken vr een bepaald jaartal (tweede hokje) in het eerste hokje ('vanaf') invullen '0001' (want ongedateerde objecten staan als 0000 ingeboekt).

- Vul desgewenst ook andere rubrieken in om het zoekresultaat te beperken.

- De rubriek 'periode' zoekt op zowel min of meer exact gedateerde objecten als op globaal gedateede objecten ('gedateerd' wil zeggen via dendrochronologisch onderzoek, archiefonderzoek e.d.). In feite gaat het dus niet om 'exact', maar om 'circa'. Bij 'globaal' is de aangegeven periode vaak een (min of meer subjectief) ervaringsgegeven van de onderzoeker).

- In de rubriek 'jaartal' moet niets ingevuld te worden wanneer de rubriek 'periode' wordt gebruikt.
Ook de rubriek 'gedateerd?' gaat hiermee niet samen.

      TERUG naar zoekpagina