Tips bij het zoeken
via 'GEDATEERD?'

- Kijk ook bij de algemene 'ZOEKTIPS' onderaan de zoekpagina.

- Vul in 'J' voor 'ja', 'N' voor 'niet gedateerd', 'G' voor 'globaal'.


- Deze rubriek is bedoeld om snel na te gaan hoeveel er van een in de database geselecteerde categorie objecten gedateerd is.

- Vul daarna desgewenst ook andere rubrieken in om het zoekresultaat te beperken.

- In de rubriek 'jaartal' moet niets ingevuld te worden wanneer de rubriek 'gedateerd' wordt gebruikt.
Ook de rubriek 'periode' gaat hiermee niet samen.

- 'Gedateerd' wil hierbij zeggen: via dendrochronologisch onderzoek, archiefonderzoek e.d. In feite gaat het dus niet om 'exact', maar om 'circa', er is meestal een marge rond het opgegeven jaartal. Bij 'globaal' is de aangegeven periode vaak een (min of meer subjectief) ervaringsgegeven van de onderzoeker). Bij 'niet gedateerd' gaat het om objecten, die aan de database zijn toegevoegd als vergelijkingsmateriaal.

      TERUG naar zoekpagina