Zoeken met Wijkhuisnummer - Utrecht0000.0001

     Een pand zoeken via het wijkhuisnummer: het 19e-eeuwse adres als toegang

Met deze zoekpagina kan gemakkelijk een pand opgezocht worden in de Oude Stad van Utrecht worden met behulp van het nummer van een pand,
zoals dat voorkwam in de 19e-eeuwse wijkhuisnummering. Daar waren dit de adressen tot 1890 (de buitenwijken vallen buiten dit project).
Een groot deel van de bestaande en gesloopte panden in de Oude Stad zijn nu ontsloten: begin 2016 al ruim 4100 wijkhuisnummers.

Het adres bestond uit de wijkletter (er waren 8 wijken in de Oude Stad) en het wijkhuisnummer (iedere wijk had ÚÚn doorlopende nummering,
latere gebouwde panden werden tussen gevoegd met een kleine letter achter de cijfers). Vaak werd ook nog de straatnaam vermeld.


Zoekmethode:   met wijkletter en wijkhuisnummer. Voorbeeld: plaats: Utrecht, wijk: E, nummer: 338.
Vul hieronder wijkletter en wijkhuisnummer in (de plaatsnaam is al ingevuld):

     Plaats:  , wijk:  , nummer: 

Tweede zoekmethode:   met straatnaam en wijkhuisnummer.
type op de HOME-pagina de straatnaam in (vele honderden oude straatnamen schakelen door naar de huidige) en ga naar de eerste pagina ('verwijzingen').
Wanneer de meeste panden in een straat door het UDS ge´dentificeerd zijn, staat bovenaan een formulier (vereenvoudigde versie van dat hierboven):
alleen het wijkhuisnummer moet nog ingevuld worden.
Staat er geen zoekformulier, dan staat er wel de wijkletter. Ga daarmee naar de volgende stap.

Zelfwerkzaamheid:   met straatnaam en wijkhuisnummer,
Er zijn nu twee mogelijkheden. U weet nu de wijkletter en het wijkhuisnummer: voer die in in het zoekformulier hierboven.
Als u geluk hebt is het pand al ge´dentificeerd en komt het nu tevoorschijn.
Zo niet, dan wordt het moeilijker. Type opnieuw de straatnaam en kies '[straatnaam] - huisnummering'.
Daar is de originele omnummeringslijst (die kort na 1890 gemaakt is) te vinden: naast het wijkhuisnummer staat daarin het nieuwe (straat)huisnummer.
Maar pas op: het toen ingevoerde adres is in heel veel gevallen daarna gewijzigd, soms meerdere keren.

Wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is de door het UDS gekozen toekenning van het wijkhuisnummer aan een pand een hypothese.
Zelfs in gemeentelijke registraties uit de 19e eeuw blijkt de daar vermelde combinatie van straatnaam, wijkletter en wijkhuisnummer meer dan eens
onbestaanbaar. Op grond van diverse, soms tegenstrijdige bronnen is door het UDS een keuze gemaakt bij het koppelen van een wijkhuisnummer
aan een vaste locatieaanduiding.    Controleer minstens bij twijfel zelf de bronnen.

Nog een waarschuwing: vóór 1890 werd de straatnaam vaak aan het wijkhuisnummer toegevoegd, bijvoorbeeld "Oudkerkhof F 86", maar ook na 1890 werd de wijkletter
soms nog aan het (straat)huisnummer toegevoegd, bijvoorbeeld "Oudkerkhof F 9" (hoewel dat pand pas in 1891 gebouwd werd): het is dus NIET 'Wijk F, nr 9'.

 

Zie ook:  Wijkhuisnummerplattegrond 1860 per blok.